DO POBRANIA

Odpowiadając na potrzeby właścicieli w celu stworzenia zdrowej konkurencji na rynku zarzaądców nieruchomości w marcu 2005 roku powstała firma "M4 Twój Zarządca Nieruchomości Wojciech Kowalczyk", której jestem właścicielem.

Wspólnoty Mieszkaniowe

Aktualnie zarządzam 16 wspólnotami mieszkaniowymi. Lokalizacja wspólnot w Śródmieściu Bytomia pozwala mi na dochowanie należytej staranności w prowadzonych działaniach objętych umową w szczególności nadzór nad firmami zewnętrznymi obsługującymi wspólnotę. W realizacji zadań objętych umową wynegocjowaną
z Właścicielami, lub ich reprezentacją - Zarządem Wspólnoty wspomagają mnie specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Korzystam z wiedzy praktyków z zakresu budownictwa, projektowania oraz prawników
z kancelarii prawniczej posiadającej doświadczenie w zakresie prawa związanego z funkcjonowaniem nieruchomości. Wspólnoty mieszkaniowe obsługuję profesjonalnym stworzonym do tego celu programem komputerowym do obsługi nieruchomości zapewniając w pełni ochronę danych osobowych oraz zabezpieczenie poprzez odpowiednie archiwizowanie danych dotyczących Właścicieli, Najemców i wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd Wspólnoty dysponuje stałym wglądem poprzez Internet w stan prowadzonych rachunków bankowych,
a wszyscy Właściciele bez ograniczeń mają wgląd w dokumentację swojej nieruchomości. Podczas spotkań
z Właścicielami - na drodze negocjacji, rozmów i sprecyzowania Państwa oczekiwań jesteśmy w stanie wypracować oczekiwany przez Właścicieli model zarządzania Waszą Wspólnotą Mieszkaniową. Zakres zadań realizowanych w ramach wynegocjowanego wynagrodzenia określa projekt umowy, który załączam do oferty.

Inne nieruchomości

Posiadane doświadczenie pozwala mi na prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami Właścicieli zarządzanie również innego typu nieruchomościami takimi jak obiekty komercyjne użytkowe i mieszkalne, budownictwo developerskie, nieruchomości publiczne, nieruchomości gruntowe i inne, które zechcecie Państwo powierzyć mej opiece. Zapewniam obsługę powierzonego mienia w zakresie prawnym, finansowym i technicznym.

Inne usługi

Bezpośrednio współpracuję z grupą architektów i projektantów w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Zespół młodych informatyków zapewni obsługę informatyczną Państwa nieruchomości. Moje ponad 20 letnie doświadczenie na rynku zarządców nieruchomości pozwala mi na prowadzenie działalności z zakresu doradztwa i porad dla Zarządców i Właścicieli nieruchomości.
Firma posiada uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali (certyfikaty energetyczne).