OGŁOSZENIA DLA WŁAŚCICIELI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ "M4 TWÓJ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI"


Nowa taryfa za ciepło od 01.10.2007 roku

1.    2.    3.    4.    5.
Nowe naliczenia na odprowadzanie ścieków

1.
Nowa taryfa na wywóz nieczystości stałych

1.
Propozycja nabycia działek

1.