DO POBRANIA

Szanowni Państwo

Jestem Licencjonowanym Zarządcą Nieruchomości z licencją nr 400/2000 otrzymaną w lutym 2000 roku. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami od roku 1986. Poznałem w praktyce zarządzanie następującymi typami nieruchomości:
- budynkami mieszkalnymi w zasobach gminnych,
- budynkami zakładowymi,
- nieruchomościami komercyjnymi będącymi własnością osób fizycznych,
- nieruchomościami publicznymi (przez 5 lat zarządzałem Pałacem Młodzieży w Katowicach)
- oraz terenami - gruntami Skarbu Państwa oraz osób fizycznych w ramach tzw. administracji zleconej.
Wspólnotami mieszkaniowymi zajmuję się zawodowo od początku ich formalno-prawnego ustanowienia na mocy Ustawy o Własności lokali z 24 czerwca 1994 roku.
W latach 1991 do sierpnia 2004 roku pracowałem w MZBM, a następnie ZBM Sp. z o.o. w Bytomiu jako kierownik administracji zarówno w centrum miasta Bytomia jak i w dzielnicach Stroszek, Górniki, Stolarzowice i Sucha Góra. Od roku 1997 jako Dyrektor Biura spółki Victoria zarządzałem nieruchomościami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi osób prywatnych.
Współtworzyłem firmę "ADM Chorzów Stary Sp. z o.o." i podstawy prawno-organizacyjne wspomagające zarządzanie 340 wspólnotami mieszkaniowymi tworzącymi się w obrębie zasobów Gminy Chorzów. W latach 2004 do maja 2007 prowadziłem w w/w firmie zagadnienia organizacyjne, prawne i eksploatacyjne pełniąc równocześnie funkcję prokurenta spółki. Kilkunastoletnie "funkcjonowanie" w zasobach gminnych pozwala mi
w sposób bezkonfliktowy rozwiązywać problemy na linii Gmina Urząd Miejski - zbiorowy właściciel - Wspólnota Mieszkaniowa.
Mój profesjonalizm został potwierdzony przez Polską Federację Zarządców i Administratorów Nieruchomości między innymi nadaniem certyfikatu nr 8/400 z marca 2000 roku (corocznie odnawiany) uprawniającego do prowadzenia wykładów na kursach i seminariach dla zarządców nieruchomości oraz praktyk zawodowych dla zarządców starających się o uprawnienia państwowe - licencję zawodową w tym zakresie.
Zarządcy zrzeszeni w Górnośląskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości w latach 2001 - 2008 obdarzyli mnie swoim zaufaniem powierzając mi funkcję wiceprezesa zarządu GSZN.
Od grudnia 2008 roku w Bytomiu funkcjonuje Zrzeszenie Bytomskich Zarządców, którego jestem wiceprezesem.
Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC Zarządcy na kwotę 50.000 Euro.